Candidates List 2017

Post

Candidate’s Name

President Elect

Dr. Somashekhar S. P

Hony. Secretary

1. Dr. Ashok B. C.

2. Dr. Gaurav Agarwal

Hony Treasurer

1. Dr. Samindra Nath Basak

2. Dr. S. V. S. Deo

Director of Education & Training

East Zone

Dr. Vijay Pratap Singh

West Zone

Dr. Vani Parmar

North Zone

Dr. Navneet Kaur

South Zone

Dr. Rajshekhar C. Jaka

Executive Committee Member

East Zone

1. Dr. Abhiram Maji

2. Dr. Arunima Verma

3. Dr. Dhrubajyoti Bhaumik

West Zone

1. Dr. Anupama Mane

2. Dr. Anjani Jalaj

3. Dr. Bhaurao C. Bakane

4. Dr. Sanjay Jain

5. Dr. Sefali Desai

6. Dr. Uttam Soni

7. Dr. Vijay Devanhalli

North Zone

1. Dr. Anand K. Mishra

2. Dr. Anurag Srivastava

3. Dr. Seenu Vuthaluru

South Zone

1. Dr. Ashwin K. R.

2. Dr. Chandra C. K. Naidu

3. Dr. Somashekhar Hiremath